Ryhmäpuheenvuoro kaupungin kasvusta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsittelemme parhaillaan uuden strategiamme viimeisiä mittareita. Näistä merkittävin on kasvutavoitteemme ja muut nyt päätettävinä olevat mittarit määräytyvätkin pitkälti sen perusteella. Järvenpää on kasvanut viimeiset vuodet ripeää vauhtia ja erilaiset rakennushankkeet ovat muokanneet kaupunkiympäristöämme.

Nyt päätettävänä olevien mittareiden valmistelun yhteydessä on meille päätöksentekijöille esitelty erilaisten kasvutavoitteiden vaikutuksia. Paperilla ne eivät näytä poikkeavan kovinkaan paljon toisistaan, mutta pieneltäkin vaikuttava muutos tavoitellussa kasvuprosentissa vaikuttaa merkittävästi kaupungin talouteen. Siksi kasvutavoitteen asettaminen täytyy tapahtua huolellisen harkinnan kautta. Päätösehdotuksessa kaupungin kasvutavoite on yleiskaavan mahdollistama kasvu ja se toisi seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta 61 miljoonan euron nettotulot.

Hallittu kasvu ja tiivistyvä kaupunki tuo eurojen lisäksi muitakin hyötyjä kaupungille ja kaupunkilaisille. Yrityksille löytyy enemmän asiakkaita ja työntekijöitä, ja asukkaat taas saavat lisää palveluita. Rakentamisen myötä Järvenpäässä on erilaisia asumismuotoja erilaisille ihmisille, erilaisiin elämänvaiheisiin. Asukasmäärän kasvu on mahdollistanut sen, että vaikka syntyvyys on laskenut, kouluja ei ole tarvinnut sulkea lapsimäärän vähentymisen takia. Tämä on tilanne suuressa osassa Suomen kuntia.

Muuttuva elinympäristö ei aina ole kaikilta osin pelkästään myönteinen asia. Järvenpää on pinta-alaltaan pieni ja sen jokainen nurkka on jollekin asukkaalle tärkeä ja rakas. Moni kaupungin hanke onkin käynnistynyt jo valmiiksi rakennetuille alueille. Tämän takia on erittäin tärkeää arvioida rakentamisen vaikutuksia kaavoituksen yhteydessä ja kiinnittää huomiota siihen, mihin kasvetaan ja millä tavalla. Muuten voidaan menettää niitä asioita, jotka tekevät Järvenpäästä hyvän paikan asua.

Kasvusta ei voi puhua puhumatta taloudesta, se on käynyt tämän syksyn aikana selväksi. Järvenpään talous on edelleen valitettavan riippuvainen maanmyyntituloista. Jos lähdemme hidastamaan kasvuamme, on saamatta jäävät maanmyyntitulot otettava jostain muualta. Yritysten maksamia yhteisöveroja tarvitsisimme lisää ja niiden kehitys onkin ollut hyvän suuntaista. Verotulojen lisääminen on kuitenkin pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi, jossa ei ole helppoja pikavoittoja. Käytännössä maanmyyntitulojen vähentäminen pitäisi kattaa tekemällä leikkauksia palveluista.

Viime vuosina olemme joutuneet leikkaamaan palveluista ennen kaikkea kohonneiden sote-menojen takia. Kasvusta on Järvenpään taloushaasteissa ollut apua suorien maanmyyntitulojen lisäksi myös kasvaneiden kunnallisverotulojen kautta. Palveluista leikkaaminen käy sitä vaikeammaksi, mitä enemmän leikkauksia on aiemmin tehty. Me emme valtuustoryhmänä ole valmiita lisäämään tätä vaikeuskerrointa pienentämällä omaehtoisesti kasvutavoitetta.

Maailmantalouden tilanne on heikentymässä, inflaatio on euroalueella edelleen kaksinumeroisissa luvuissa ja korkoympäristö on normalisoitumassa pitkien matalien korkojen ajasta. Tällä tulee varmasti olemaan vaikutusta myös Järvenpään rakennushankkeisiin. Voi siis olla, että kasvumme hidastuu meistä riippumattomista syistä. Meidän ei kuitenkaan omilla päätöksillämme tule ottaa varaslähtöä tähän suuntaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee päätösehdotuksen mukaista kasvutavoitetta. Emme näe mahdollisena, emmekä tarpeellisena, lähteä pienentämään tätä virkavastuulla valmisteltua kasvutavoitetta. Nähdäksemme se olisi myös strategiamme vastaista, haluammehan olla metropolialueen pohjoinen keskus.

Lopuksi haluamme kiittää viranhaltijoita asian valmistelusta ja kaikkia valtuustoryhmiä tärkeästä keskustelusta kaupungin kasvusta ja sen roolista kaupungin kehityksessä.