Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2023

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  10.6.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kaupungin tulos viime vuodelta oli lähes 10 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviota tehdessä ylijäämän arvioitiin olevan reilusti enemmän, mutta vuoden aikana tulostamme heikensivät niin nousseet kustannukset kuin pienentyneet tulotkin. 10 miljoonaa on kuitenkin enemmän ylijäämää, kuin mitä olemme saaneet kerättyä viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä. […]

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2023 Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään asunto-ohjelmasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  11.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Asunto-ohjelmalla pyritään ohjaamaan sitä, millaisia uusia asuntoja Järvenpäähän voidaan rakentaa. Ohjelman aikajänne on pitkä ja ohjelmalla ei ole tarkoitus puuttua lyhytaikaisiin suhdanteisiin tai ohimeneviin asumisen ilmiöihin. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi ohjelman yksimielisesti vuosi sitten. Lautakunnan yksimielisyydestä huolimatta kuitenkin kaupunginhallitus teki ohjelmaan useita muutoksia käsittelyssään äänestysten jälkeen.

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään asunto-ohjelmasta Read More »

Asunto-ohjelman muutokset ajavat Järvenpäätä vaarallisille vesille

Mielipidekirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 5.12.2023. Järvenpään kaupunginhallituksen 27.11. käsittelemään asunto-ohjelmaan on koottu kaupunginasuntopoliittisia tavoitteita sekä mm. uudisasuntoihin kohdistuva sääntely. Kaupunkikehityslautakuntahyväksyi ohjelman yksimielisesti viime vuoden joulukuussa. Kaupunginhallitus muutti monivaiheisenkäsittelyn ja äänestysten jälkeen ohjelmaa merkittävästi. Ohjelma tulee vielä valtuuston käsiteltäväksijoulukuussa.  Kaupunginhallituksen tekemät muutokset olivat sellaisia, että kaupunginjohtaja jätti asiaanpoikkeuksellisesti eriävän mielipiteen.  Tehdyt muutokset ovat osin ristiriidassa kaupunkistrategian

Asunto-ohjelman muutokset ajavat Järvenpäätä vaarallisille vesille Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2027

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  13.11.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kaupunginhallituksen enemmistö lisäsi omassa käsittelyssään talousohjelmaan 200 000 euron toimintakatteen säästöt vuodesta 2025 alkaen. Tulemme esittämään näiden lisäsäästöjen poistamista talousohjelmasta. Kyseiset leikkaukset tulisivat kohdistumaan mm. hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueille. Kaupungin menoja tullaan karsimaan, vaikka lisäleikkauksista tänään päätettäisiin luopua. Olemme nimittäin jo aiemmin päättäneet 3 miljoonan

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2027 Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2022

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  12.6.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Viime vuosi oli useammallakin tavalla yhden aikakauden loppu. 2022 oli viimeinen vuosi, kun Järvenpäällä oli taloudellinen vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Olemme saaneet Keusotesta taloudellisia yllätyksiä viime vuosina useamman kerran ja viime vuosi ei valitettavasti ollut tässä

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2022 Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Anni-tädin kylän kumppanivalinnasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Valtuusto tekee tänään päätöksen Anni-tädin kylän toteuttajakumppaneiden valinnasta. Kumppanuuskaavoitus on ollut Järvenpäässä käytössä jo useampia vuosia, mutta prosessin eri vaiheet herättävät silti ajoittain kysymyksiä niin luottamushenkilöiden kuin asukkaidenkin keskuudessa. Vaikka toteuttajakumppanit ovatkin mukana asemakaavan laatimisessa, on päätäntävalta asioista kuitenkin luottamushenkilöillä. Valitsemme ensin kumppanit

Ryhmäpuheenvuoro Anni-tädin kylän kumppanivalinnasta Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään yritys- ja elinkeino-ohjelmasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Käsittelemme parhaillaan Järvenpään ensimmäistä yritys- ja elinkeino-ohjelmaa. Ohjelma on valmisteltu vuosille 2023–2030. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen niin ohjelmaan kuin sen valmisteluprosessiinkin. Ohjelma täydentää hyvin aiemmin hyväksyttyä kaupunkistrategiaa ja konkretisoi tavoitteitamme yritys- ja elinkeinotoiminnalle. Ohjelma kokoaa yksiin kansiin Järvenpään yrityssektorin lähtötilanteen analyysin, suurimmat tämän

Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään yritys- ja elinkeino-ohjelmasta Read More »

Laadukasta asumista erilaisiin elämänvaiheisiin

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 13.1.2023 Järvenpäässä on valmisteltu kuluvalla valtuustokaudella kaupungin ensimmäistä asunto-ohjelmaa. Ohjelmakokoaa asuntotuotantoon ja asumiseen liittyvät tavoitteet sekä toimenpiteet yksiin kansiin.Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan asunto-ohjelman joulukuussa ja seuraavaksi ohjelmaakäsitellään kaupunginhallituksessa. Valtuusto tekee lähikuukausina ohjelmasta lopullisen päätöksen. Asunto-ohjelmaa on valmisteltu huolellisesti ja valmisteluun on osallistunut viranhaltijoiden lisäksikaupungin asukkaita, luottamushenkilöitä ja yhdistyksiä. Asunto-ohjelmassa asetetaan neljä tavoitettakaupungille:

Laadukasta asumista erilaisiin elämänvaiheisiin Read More »

Ryhmäpuheenvuoro kaupungin kasvusta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2022. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Käsittelemme parhaillaan uuden strategiamme viimeisiä mittareita. Näistä merkittävin on kasvutavoitteemme ja muut nyt päätettävinä olevat mittarit määräytyvätkin pitkälti sen perusteella. Järvenpää on kasvanut viimeiset vuodet ripeää vauhtia ja erilaiset rakennushankkeet ovat muokanneet kaupunkiympäristöämme. Nyt päätettävänä olevien mittareiden valmistelun yhteydessä on meille päätöksentekijöille esitelty

Ryhmäpuheenvuoro kaupungin kasvusta Read More »

Ryhmäpuheenvuoro Myllytien taidekorttelin asemakaavamuutoksesta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Myllytien taidekorttelin asemakaava sisältää uuden kerrostalon nykyään tyhjillään olevalle entisen Nukkakutomon tontille. Tämän lisäksi asemakaavan muutokseen sisältyy kaavaan salliman käyttötarkoituksen muutokset kolmelle kaupungin omistamalle kiinteistölle, eli Cooperin huvilalle, Kauppalanlääkärin talolle ja Westermarckin konttorirakennukselle. Ennen valtuustokäsittelyä kaupunkikehityslautakunta käsittelee vaikutuksiltaan merkittäviä asemakaavoja yleensä kaksi kertaa. Kerran päättäessään kaavaehdotuksennähtäville asettamisesta ja toisen kerran ennen kuin kaava lähetetään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Tätä taidekorttelin kaavaa

Ryhmäpuheenvuoro Myllytien taidekorttelin asemakaavamuutoksesta Read More »