Ryhmäpuheenvuoro Myllytien taidekorttelin asemakaavamuutoksesta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Myllytien taidekorttelin asemakaava sisältää uuden kerrostalon nykyään tyhjillään olevalle entisen Nukkakutomon tontille. Tämän lisäksi asemakaavan muutokseen sisältyy kaavaan salliman käyttötarkoituksen muutokset kolmelle kaupungin omistamalle kiinteistölle, eli Cooperin huvilalle, Kauppalanlääkärin talolle ja Westermarckin konttorirakennukselle.

Ennen valtuustokäsittelyä kaupunkikehityslautakunta käsittelee vaikutuksiltaan merkittäviä asemakaavoja yleensä kaksi kertaa. Kerran päättäessään kaavaehdotuksennähtäville asettamisesta ja toisen kerran ennen kuin kaava lähetetään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Tätä taidekorttelin kaavaa käsittelimme kuitenkin yhteensä 5 kertaa. Tämä tänään käsittelemämme versio onkin muuttunut melko paljon niin lautakunnan palautteen kuin kaavasta saatujen lausuntojen ja muistutustenkin pohjalta. Eri osapuolia on kuultu laajasti ja annetulla palautteella on ollut vaikutusta nyt kaupunginvaltuustolle esitettävään asemakaavan sisältöön.

Aiemmissa versioissa kaava-alueessa oli mukana myös Cooperin huvilan takana olevien kahden kerrostalon tontti, joka on tästä versiosta jätetty pois. Cooperin huvilan tonttia oli kaavan aiemmissa versioissa myös tarkoitus pienentää. Lisäksi kaava-alueelle suunnitellun uuden kerrostalon kerroslukua on laskettu kaavan ensimmäisestä versiostakahdeksasta kuuteen ja myös mm. talon ulkonäköä on muutettu. Kaavaa on siten hiottu merkittävästi nykyiseen muotoonsa.

Uuteen kerrostaloon on tarkoitus tulla Y-Säätiön vuokraamia ARA-tuettuja asuntoja. Osa asunnoista on tarkoitettu taiteilijoille ja on heidän tarpeisiinsa suunniteltuja. Ryhmämme mielestä tämä on hyvä lisä Järvenpään nykyiseen asuntotarjontaan ja myös kyseiselle alueelle sopivaa. Suunniteltu talon asuntojakauma täydentää hyvin Järvenpään nykyistä asuntotarjontaa. Asunnoista yli 40 % on tarkoitus olla kolmioita tai neliöitä ja kohde toteuttaakinhyvin kaupungin asettamia vaatimuksia asuntojen koolle. Tontille on myös mahdollista sijoittaa julkista taidetta nk. prosenttiperiaatteella.

Uuden kerrostalon lisäksi kaavassa on muutettu Cooperin huvilan, Kauppalanlääkärin talon sekä Westermarckin konttorirakennuksen kaavamerkintöjä. Kyseiset rakennukset ovat edelleen suojeltuja asemakaavassa, mutta muutettu kaava sallisi kiinteistöissä useamman tyyppistä toimintaa kuin nykyinen kaava. Kiinteistöissä olisi mahdollistajärjestää esimerkiksi palvelutoimintaa tai yksityisasumista. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että kaavaa hyväksyessään valtuusto ei kuitenkaan päätä tilojen käyttötarkoituksesta vaan mahdollisista muutoksista tulee tehdä päätökset erikseen. Siten kyseisten kiinteistöjen asemakaavamerkintöjen muutokset mahdollistavat kylläkäyttötarkoituksen muutokset, mutta eivät velvoita niihin.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää asemakaavaa onnistuneena. Kaupungin viihtyvyydestä on tärkeä pitää kiinni sekä asukkaiden mielipidettä kuunneltava. Kaavahankkeissa rakennustehokkuuden laskemiselle voi ihan suoraan laskea hintalapun. Maanmyyntitulojen ja maankäyttökorvausten pienentyminen suunnitellusta vaatii joko tulojen hankkimista jostain muualta tai kustannusten karsimista. Myöskään asioiden käsittely moneen kertaan ei ole ilmaista, siihen kuluu niin viranhaltijoiden kuin päättäjienkin aikaa ja siten myös rahaa. Olen tyytyväinen, että niin lautakunta kuin kaupunkikehityksen viranhaltijatkin olivat halukkaita löytämään kaavaa käsiteltäessä hyvän ratkaisun.