Laadukasta asumista erilaisiin elämänvaiheisiin

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 13.1.2023

Järvenpäässä on valmisteltu kuluvalla valtuustokaudella kaupungin ensimmäistä asunto-ohjelmaa. Ohjelma
kokoaa asuntotuotantoon ja asumiseen liittyvät tavoitteet sekä toimenpiteet yksiin kansiin.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan asunto-ohjelman joulukuussa ja seuraavaksi ohjelmaa
käsitellään kaupunginhallituksessa. Valtuusto tekee lähikuukausina ohjelmasta lopullisen päätöksen.


Asunto-ohjelmaa on valmisteltu huolellisesti ja valmisteluun on osallistunut viranhaltijoiden lisäksi
kaupungin asukkaita, luottamushenkilöitä ja yhdistyksiä. Asunto-ohjelmassa asetetaan neljä tavoitetta
kaupungille: riittävä asuntotuotanto, lisää tilaa koteihin, koti elämän eri vaiheisiin sekä turvallinen
Järvenpää.


Asuntojen kokojen kasvattaminen on keskeinen tavoite ohjelmassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen
pyritään lisäämällä rakentamisen sääntelyä. Jo vuodesta 2019 voimassa olleen sääntelyn mukaan
uudisrakentamisessa asunnoista korkeintaan 35 % saa olla yksiöitä. Lisäksi kolmioita tai suurempia asuntoja
tulee olla asunnoista vähintään 30 % ja näiden asuntojen tulee olla keskikooltaan vähintään 60 neliöisiä.
Nyt sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi uusi ehto siitä, että kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla
vähintään 47,5 neliötä. Tämä ehdolla pyritään kasvattamaan erityisesti yksiöiden ja kaksioiden kokoa.


Asunto-ohjelmalla halutaan varmistaa, että kaikille järvenpääläisille löytyy hyvä koti Järvenpäästä myös
elämäntilanteiden muuttuessa. Tätä tavoitetta toteutetaan lisäämällä pientalotuotantoa 50 % vuoden 2022
tasosta seuraavan neljän vuoden kuluessa. Lisäksi turvallisuutta pyritään lisäämään kehittämällä kaikkia
Järvenpään alueita tasapuolisesti ja varmistamalla, että asuinalueille ei muodostu liian yksipuolista
asuntokantaa.


Asuminen ja sen kehittäminen kuuluvat kaupungin tärkeimpiin tehtäviin. Uudessa asunto-ohjelmassa
kootaan jo olemassa olevat asumiseen liittyvät linjaukset yhteen helposti luettavaan dokumenttiin, sekä
asetetaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin asuntotuotannon kehittämiselle. Uuden asunto-
ohjelman tavoitteita toteuttamalla varmistamme, että Järvenpään asuntokanta on monipuolista ja kestää
aikaa. Kaupungista löytyy siten jatkossakin hyvä koti kaikenikäisille järvenpääläisille erilaisiin
elämäntilanteisiin.