Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2021

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Kaupunki teki huomattavasti paremman tuloksen, kuin vielä talousarviota tehdessä nähtiin mahdolliseksi. Vaikka odotettua paremman tuloksen syntymisen taustalla olikin kertaluontoisia eriä, kuten koronatuet ja omaisuuden myynnit, eivät ne suinkaan olleet ainoat vuoden 2021 tulokseen vaikuttaneet asiat. Kaupungin toimintakatetta on viime vuodet sopeutettu runsaasti mm. palvelujen leikkauksilla ja sopeutuksia on päätetty myös tuleville vuosille. Lisäksi nostimme sekä kunnallis- että kiinteistöveroprosenttia vuoden 2021 alusta alkaen. Ilman näitä, vaikeitakin, päätöksiä, ei tähän tulokseen olisi päästy.

Pidämme erittäin hyvänä kasvaneita verotuloja. Verotulojen kasvu myös ylitti viime vuonna toimintakatteen kasvun. Osa verotulojen kasvusta johtui toki kunnallisveroprosentin nostosta, mutta tämän lisäksi varsinainen palkkasumma kasvoi arvioitua paremmin. Koronan aiheuttamat verotulojen menetykset näyttävät jääneen tältä osin väliaikaisiksi.

Myös yhteisöveroja kertyi arvioitua enemmän viime vuonna. Yhteisöverojen kasvusta osa johtui yhteisöveron kuntaosuuden väliaikaisesta korotuksesta, mutta mukana oli myös ihan aitoa kasvua. Yhteisövero muodostaa huomattavasti kunnallisveroja pienemmän osan kaupungin tuloista, mutta tällainen reilu kasvu on hyvä merkki siitä, että koronan vaikutukset myös kaupungin yritysten liiketoimintaan jäivät odotettua lyhytaikaisemmiksi ja olemme matkalla kohti suurempia yhteisöverolukuja. Tämäkään kehitys ei ole tippunut taivaasta, vaan sen eteen on ponnisteltu. Niin kuin monessa muussakin asiassa, muutos on tässäkin asiassa hidasta ja työn hedelmiä ei päästä keräämään heti.

Ryhmäämme huolestuttaa edelleen kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä ja sen viimeaikainen kasvu. Työttömyyden keston pidentyminen vähentää työttömän ja hänen läheistensä hyvinvointia. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden kasvu rasittaa kaupungin taloutta kasvattamalla työmarkkinatuen kuntaosuuksia sekä välillisesti saamatta jääneinä verotuloina. Esimerkiksi vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin ennen koronaa. Tuleva TE-uudistus tuo toivottavasti kunnille lisää vaikutusmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn, mutta toki myös lisää vastuuta työllisyystoimista.

Järvenpäällä on edelleen ja tulee olemaan vielä pitkään huomattavasti velkaa. Pidämme erittäin hyvänä, että velkamäärää saatiin vähennettyä ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen. Järvenpään velkaantuminen on suoraan kytköksissä korkeaan investointitasoon, sekä poistojen ja korkokulujen kautta myös käyttötalouteen. Investointiohjelmaa onkin syytä tarkastella kriittisesti nyt kun maailmantalouden ympäristö on muuttunut, rakennuskustannukset nousseet ja nollakorkojen aikakin luultavasti päättymässä.

Ryhmämme mielestä talouspuhetta varjostaa Järvenpäässä hyvin negatiivinen ja uhkakuvia maalaileva sävy. Pidämme tätä niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin passivoivana. Vaikeiden tai oikeastaan minkäänlaisten päätösten tekemistä talouteen liittyen voi olla vaikea perustella itselleen, jos perikato, valtion mustat autot ja maailman tuho on edessä joka tapauksessa. Tietenkin meidän päättäjien on ymmärrettävä tosiasiat ja toimittava niiden pohjalta. Taloutta pitää hoitaa kuitenkin pitkäjänteisesti ja pitää mielessä se, että muutos parempaan on välillä tuskastuttavan hidasta. Kehityksestä on hyvä olla tyytyväinen, vaikka valmista ei vielä olekaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille esityksen mukaisesti.