Erikokoisia asuntoja tarvitaan jatkossakin

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 29.1.2022

Järvenpäässä havahduttiin muutama vuosi sitten pienten asuntojen määrän nopeaan kasvuun. Kaupungin johtopäätös oli, että tilanteeseen täytyy puuttua. Siksi kaupunginhallitus päätti vuonna 2019 kaupunkikehityksen esityksestä alkaa säädellä valmistuvien asuntojen keskikokoa ja jakaumaa rakentamisessa.

Tämän, edelleen voimassa olevan, linjauksen mukaan Järvenpäähän valmistuvissa hankkeissa asunnoista korkeintaan 35 prosenttia saa olla yksiöitä. Lisäksi vähintään 30 prosenttia asunnoita täytyy olla kolmioita tai sitä suurempia. Näiden asuntojen keskipinta-alan on lisäksi oltava vähintään kuusikymmentä neliötä.

Asuntojakauman säätelyllä pyritään siihen, että kaupungin asuntotuotanto pysyy monipuolisena. Yksiöiden osuus ei pääse kasvamaan liian suureksi ja myös perheasuntoja on tarjolla. Kaupunki ei siten ole valmistuvien asuntojen suhteen yksin markkinoiden ehdoilla, vaan huolehtii että asuntotuotanto sopii erilaisiin asumisen tarpeisiin.

Asuminen on ajankohtainen aihe kaupungin päätöksenteossa tänä vuonna. Viime syksynä aloitettiin asuntopoliittisen ohjelman valmistelu ja ohjelmasta on tarkoitus päättää kuluvan vuoden aikana. Ohjelmassa linjataan asumisen ja rakentamisen periaatteista 2020-luvun kasvavassa ja kehittyvässä Järvenpäässä.

Tämän päivän asumiseen vaikuttaa monia trendejä, jotka ohjelman valmistelussa täytyy huomioida. Sellainen on muun muassa yksin asuvien osuuden pitkään jatkunut kasvu, joka tuskin tulee pysähtymään tulevinakaan vuosina. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 järvenpääläisistä kotitalouksista lähes puolet oli yhden hengen talouksia.

Koko Suomessa kehitys on edennyt vastaavalla tavalla. Vaikka perhekoot ovat pienentyneet, näen edelleen tarpeellisena valmistuvien asuntojen koon ja asuntojakauman säätelyn. Tämä on tärkeää siksi, että järvenpääläiset voisivat pysyä kaupungin asukkaina elämänsä eri vaiheissa lapsuudesta vanhuuteen asti.