Ainolaan rakennetaan uutta Järvenpäätä

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 22.11.2021.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Ainolan aluekeskuksen asemakaavaa lokakuussa ja kaavan muutosehdotus on parhaillaan nähtävillä. Aluekeskus tulee olemaan valtava hanke niin pinta-alaltaan kuin rakennusoikeuksiltaan ja sen rakentaminen tulee kestämään vuosia. Mistä hankkeessa on kyse?

Ainolan junaseisaketta siirretään nykyiseltä paikaltaan joitain satoja metrejä etelään Poikkitien toiselle puolelle ja aluekeskus rakentuu aseman uuden sijainnin läheisyyteen. Aluekeskuksen asemakaava on ollut valmisteilla pitkään ja se on odottanut muun muassa ratahankkeen aikataulujen varmistumista.

Aluekeskuksen kaava pitää sisällään niin asuntoja, liiketiloja kuin viheralueitakin. Kaava on pinta-alaltaan 23 hehtaaria. Alueelle on suunniteltu asuntoja 2100-2500 asukkaalle sekä 150-200 uutta työpaikkaa. Kaava sisältää erityyppistä rakentamista. Aseman välittömään läheisyyteen rakentuvat korkeimmat kerrostalot sekä kivijalkaliiketilat. Rakennusten kerrosluvut laskevat asteittain kauemmas asemasta liikuttaessa. Alueelle sijoittuva uusi ruokakauppa tuo kaivattuja lisäpalveluita myös Kyrölän ja Ristinummen asukkaille.

Itse pidän erityisesti kaavan viheralueista. Vesipisaroidenpuisto on jo rakennettu alueelle ja siihen sisältyy n. 800 metrin mittainen hiekkapäällysteinen lenkki penkkeine ja roskiksineen. Aluekeskuksen asemakaavassa sovelletaan ensimmäistä kertaa Järvenpäässä niin sanottua viherkerrointa. Tonttikohtaisella viherkertoimella rakennuttaja velvoitetaan tekemään alustava pihasuunnitelma jo rakennuslupavaiheessa ja sisällyttämään tontille tietty määrä vehreyttä. Näin huolehditaan osaltaan siitä, että uusi alue toteutuu viihtyisänä.

Ainolan aluekeskus on monin tavoin historiallinen hanke. Se toteuttaa viime valtuustokaudella hyväksytyn yleiskaavan tavoitteita ja viitoittaa kaupungin kasvua Etelään. Jo pidemmän aikaa kaupungin tavoitteissa ollut Etelä-Järvenpään kehittäminen konkretisoituu hankkeen myötä. Nyt nähtävillä olevaan kaavaan kannattaa käydä tutustumassa. Tutustuminen kaavaan tarjoaa näköalan tulevaisuuden Järvenpäähän.

Nea Karenius, kirjoittaja on Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja (sd.)