Ryhmäpuheenvuoro Sävelpuiston kaavamuutoksesta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Käsittelemme parhaillaan Sävelpuiston asemakaavan muutosta. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän enemmistö kannattaa päätösehdotusta. Valtuustoryhmässämme on kuitenkin myös päätösehdotuksesta poikkeavia näkemyksiä. Emme siis ole asiasta yksimielisiä.

Kaava on herättänyt paljon keskustelua, mikä ei ole yllätys. Kyseessä on tontti, joka on monelle Järvenpäähän tulevalle ensimmäinen, jonka he kaupungista näkevät. Voidaankin perustellusti puhua alueesta kaupungin parhaalla paikalla.

Tätä valtuuston asemakaavakäsittelyä on edeltänyt pitkä prosessi, jonka aikana on käyty myös kuntavaalit ja valittu niin valtuustoon, hallitukseen kuin lautakuntiinkin uudet päättäjät. Hankkeen kumppani valittiin valtuustossa helmikuussa 2021. Eri versioita Sävelpuiston uudesta asemakaavasta on käsitelty myös kaupunkikehityslautakunnassa sekä sen nykyisellä että edellisellä kokoonpanolla. Olimme kaupunkikehityslautakunnassa joulukuussa yksimielisiä tämän kaavan hyväksymisestä. Myös kaupunginhallitus antoi esityksensä valtuustolle vähäisin muutoksin.

Sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä keskustelua herätti erityisesti tontin naapurien puoleiseen reunaan suunniteltu yhdistetty rivitalo/pysäköintilaitos. Pohdimme erityisesti sen kokoa, sijoittelua, sekä sitä, miten pakokaasujen poisto pysäköintilaitoksesta tehdään niin, etteivät ilmansaasteet häiritse rivitalon asukkaita. Pidämme hyvänä sitä, että kaavassa on huomioitu pysäköintilaitoksen ilmanvaihto ja odotamme, että sen riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota rakennuslupavaiheessa.

Rakentamisen tehokkuus on yksi kaikkien asemakaavojen tärkeimmistä tiedoista. Sävelpuisto ei ole tässä poikkeus. Jotkut voivat pitää kaavan sallimaa rakennusmäärää liian massiivisena naapurissa jo olemassa olevan rakennuskannan viereen. Sävelpuiston ehdotettu tehokkuus on kuitenkin valtuustossa hyväksytyn keskustan osayleiskaavan mukainen. Valmistelun edetessä tontilta on laskettu rakennusoikeuksia saadun palautteen perusteella. Lisäksi on huomioitava alueen sijainti aivan keskustan välittömässä läheisyydessä. Tästä näkökulmasta näitä suunniteltuja rakennusmääriä voi pitää hyvinkin kohtuullisina. Uusien ja vanhojen talojen väliin on Sävelpuiston tapauksessa jäämässä puistoa ja siihen vuonna 2000 syntyneille järvenpääläisille istutetut koivut.

Nyt päätettävänä olevaan kaavaehdotus sisältää monipuolista asumista. Kerrostalojen muoto on sellainen, että asuntojen ikkunat aukeavat eri ilmansuuntiin. Lisäksi kaavaan kuuluu myös paljon toivottuja suuria perheasuntoja rivitaloissa läheltä keskustaa uudenlaisella tavalla toteutettuna.

Kaavaehdotus mahdollistaa erilaisia asuntoja ja asumista Järvenpäähän, kaupungin parhaalle paikalle.

Kaavaehdotukseen sisältyy myös uusia liikenneratkaisuja ja reittejä kaupunkilaisille. Tontin nykyinen peltomaisema häviää, mutta toisaalta tilalle tulee uusi jalankulkureitti puistoalueen läpi. Tämä parantaa alueen virkistyskäyttöä nykyisestä. Lisäksi Sipoontien ja Sibeliuksenväylän risteyksen kiertoliittymä on toivottu muutos ja helpottaa varmasti myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tienylitystä Sipoontieltä Rantapuistoon. Uskon, että kiertoliittymä tulee lisäämään myös liikenneturvallisuutta. Lisäksi tontille tulee sijoittumaan päivittäistavarakauppa, joka tuo lisäpalveluita lähialueen asukkaille.

Sävelpuisto on merkittävälle paikalle suunniteltu kaavahanke. Enemmistö sosialidemokraattisesta valtuustoryhmästä kannattaa pohjaesityksen hyväksymistä. Haluan myös kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana kiittää kaavamuutoksen valmistelijoita sekä päätöksentekijöitä sujuvasti edenneestä kaavaprosessista.