Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2023

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  10.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupungin tulos viime vuodelta oli lähes 10 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviota tehdessä ylijäämän arvioitiin olevan reilusti enemmän, mutta vuoden aikana tulostamme heikensivät niin nousseet kustannukset kuin pienentyneet tulotkin. 10 miljoonaa on kuitenkin enemmän ylijäämää, kuin mitä olemme saaneet kerättyä viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä. Tämä tuo kaivattua lisäpuskuria tulevia vuosia varten ja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä onkin tyytyväinen kaupungin viime vuoden tulokseen.

Saimme viime vuonna nk. verohäntiä, joten tämä positiivinen tulos on niiden osalta kertaluontoinen. Jatkoimme kuitenkin myös talouden sopeutuksia ja ilman niitä taloudellinen tilanteemme olisi ollut heikompi.

Myös toiminnallisesti kaupungissa tehtiin paljon. Saimme uuden kaupunginjohtajan helmikuussa ja muitakin johtavia viranhaltijoita vaihtui. Kaupungin työntekijät muuttivat bulevardikorttelin uusiin tiloihin ja sinne keskitettiin myös kaupungin palvelupiste. Jampan ostoskeskuksen alueen kehittäminen eteni osakkeiden ostoilla. Saimme valmiiksi uuden yritys- ja elinkeino-ohjelman sekä työskentelimme asunto-ohjelman ja hallintosäännön parissa. Kaupunkiin hankittiin merkittävä yritys kun Posti osti tontin Svengin alueelta.

Järvenpää on edelleen velkainen ja tulee olemaan vielä pitkän aikaa. Inflaation ja korkojen huippu näyttää olevan saavutettu kuitenkin arvioitua aiemmin. Yleisen korkotason muutoksilla on Järvenpään velkamäärällä iso vaikutus kaupungin talouteen. Tiedämme myös, että erilaisia kuntien rahoitukseen liittyviä uudistuksia on valmisteilla. Toimintaympäristön epävarmuus näyttääkin olevan kuntataloudessa ainakin jossain määrin pysyvä asiantila.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä toivoo, että maan hallituksen käsissä olevin ratkaisuin ei entisestään vaikeutettaisi kuntien talouden tilannetta ja sopeutumista sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Pidämme huolestuttavana muun muassa sitä, että hallituksen kehysriihen päätökset oppivelvollisuuden rajaamisesta ja kuntien normien purusta tulevat vaikuttamaan kuntiin valtionosuusrahoituksen vähentymisenä. Valtion ei pidä vaikeuttaa kuntien jo entisestään haastavaa tilannetta, kuten valitettavan usein on tapahtunut.

Meillä on hiljattain uudistettu strategia tavoitteineen sekä erilaisia suunnitteilla olevia sopeutustoimia jo toteutettujen lisäksi. Useamman toimenpiteen kohdalla todettiin toimintakertomuksessa, että tavoite on jäänyt toteutumatta tai toteutunut vain osittain riittämättömien resurssien takia. Järvenpään taloudellinen tilanne haastaakin myös jatkossa strategiamme toteutuksen. Tarvitsemme myös tulevina vuosina arvovalintoja siitä, mihin niukkoja resurssejamme käytämme.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaikkia kuluneesta kaudesta ja toivottaa oikein hyvää kesää