Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään tilinpäätöksestä 2022

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  12.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Viime vuosi oli useammallakin tavalla yhden aikakauden loppu.

2022 oli viimeinen vuosi, kun Järvenpäällä oli taloudellinen vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Olemme saaneet Keusotesta taloudellisia yllätyksiä viime vuosina useamman kerran ja viime vuosi ei valitettavasti ollut tässä poikkeus. Nämä Keusoten budjettiylitykset ovat vaikeuttaneet kaupungin talouden ennustamista huomattavasti.

Kaupungin tulos vuodelta 2022 oli lähes 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää ja vähentää näin ollen tulevien vuosiemme taloudellista liikkumavaraa.

Viime vuonna Järvenpään toimintakulut kasvoivat lähes 26 miljoonaa euroa, joka on yli 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulujen kasvusta kuitenkin suurin osa (noin 85 prosenttia) johtui Keusoten laskutuksen kasvusta. Nyt kun valtio ottaa sotemenot harteiltamme, tulee taloudenpidostamme helpommin ennustettavaa, ja tällaisia yllättäviä lisälaskuja ei enää tule. Toisaalta soten mukana lähtee myös iso osa verotuloistamme ja lisäksi sotemenojen viime vuoden kasvu aiheuttaa meille pysyviä valtionosuusleikkauksia. Tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan siis jatkossakin.

Vuosi 2022 oli myös viimeinen koronavuosi. Alkuvuonna oli vielä tartuntapiikkejä, eikä kaikkia palveluita pystytty järjestämään normaalisti. Kaupungin toiminnassa nämä näkyivät lisääntyneinä sairaspoissaoloina ja kasvaneina sijaiskustannuksina. Lisäksi erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut kokivat tulonmenetyksiä koronan takia. Vaikka välittömät
koronan vaikutukset ovatkin ohi, tulevat sen välilliset vaikutukset esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin näkymään kaupungin toiminnoissa jatkossakin.

Ryhmämme on kantanut huolta pitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta Järvenpäässä ja olikin mukava huomata, että pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi vuonna 2022. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kasvoi viime vuonna. Tuleva TE-uudistus tuo toivottavasti kunnille lisää vaikutusmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn, mutta toki myös lisää vastuuta työllisyystoimista.

Vuosi 2022 jää historiaan myös Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Järvenpäähän oli vuoden vaihteessa paennut sotaa noin 600 ukrainalaista. Haluammekin kiittää viranhaltijoita nopeasta reagoinnista ja joustavuudesta, joka on omalta osaltaan mahdollistanut ukrainalaisten vastaanottamisen tässä laajuudessa.

Venäjän hyökkäys käynnisti myös ketjureaktion, joka on johtanut muun muassa inflaation kiihtymiseen ja korkojen nousuun, joka tuntuu myös Järvenpään taloudessa lainanhoitokustannusten kasvuna. Meidän tuleekin myös jatkossa tarkastella
investointiohjelmaamme kriittisesti ja pyrkiä hidastamaan velkaantumista.

Vuosi 2022 ei alijäämäisestä tuloksestaan huolimatta ollut pelkkää kurjuutta. Myös kaupungin tulot kasvoivat. Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverot kasvoivat kaikki odotettua enemmän. Tämän lisäksi maata myytiin reilusti enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Vuoden 2022 maanmyynnit ovat toki pois tulevilta vuosilta, mitä ei pidä unohtaa. Nyt kun asuntomarkkina näyttää lähes pysähtyneen, etupainotteisesti toimiminen näyttää olleen hyvä ratkaisu.

Maailma on ollut myllerryksessä viimeiset vuodet, ja tämä on heijastunut myös kuntien toimintaan ja talouteen monilla tavoin. Kunnat ovat uuden aikakauden kynnyksellä soteuudistuksen takia. Toivommekin tulevaisuudelle pienempiä laineita ja tasaisempaa kulkua.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille esityksen mukaisesti.

Kiitos kaikille valtuustoryhmille ja viranhaltijoille tämän vuoden yhteistyöstä ja mukavaa kesää