Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2027

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  13.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallituksen enemmistö lisäsi omassa käsittelyssään talousohjelmaan 200 000 euron toimintakatteen säästöt vuodesta 2025 alkaen. Tulemme esittämään näiden lisäsäästöjen poistamista talousohjelmasta. Kyseiset leikkaukset tulisivat kohdistumaan mm. hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueille.

Kaupungin menoja tullaan karsimaan, vaikka lisäleikkauksista tänään päätettäisiin luopua. Olemme nimittäin jo aiemmin päättäneet 3 miljoonan euron toimintakatesopeutuksesta vuodesta 2024 alkaen ja jo näiden leikkausten toimeenpanossa tulee olemaan omat haasteensa. Sellaisia leikkauksia, jotka eivät näkyisi kuntalaisille, ei ole enää tehtäväksi. Lisäksi kaupunkikehityksen palvelualueen leikkaukset vaarantavat monia toimintoja, jotka tuovat kaupunkiin tuloja.

Päätämme myöhemmin tänään veroprosentistamme. Kaupungin palvelujen laatu ja saatavuus ovat veroprosenttiakin tärkeämpiä kaupungin veto- ja pitovoimatekijöitä. Kaupunkilaisten elämänlaatuun vaikuttaa moni asia.

Millaiset koulut kaupungissa on? Kuinka pitkä koulumatka lapsilla on ja onko matka turvallinen? Saako tarvitsemaansa apua esimerkiksi oppimisvaikeuteen tai työttömyyteen? Pystyykö kaupungin kaduilla liikkumaan turvallisesti, vai pitääkö pelätä väkivaltaa, liukastumista tai lumeen juuttumista? Onko kaupunki viihtyisä, roskikset tyhjennetty ja istutukset hoidettu? Löytyykö kaupungista mieleinen työpaikka, vaatekauppa tai ravintola? Onko ladut ajettu ja luistelukentät jäädytetty?

Palveluiden leikkaukset näkyvät suoraan kaupunkilaisten arjessa. Lisäksi osalla niistä on myös vaikutuksia kaupungin nykyisiin tai tuleviin tuloihin, esimerkiksi yhteisöverokertymään. Järvenpään naapureihin verrattuna vaatimaton yhteisöverokertymä nousee usein esiin täällä valtuustossa. Yhteisöveron kasvattaminen on pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi, ja verotuloja tuovat yritykset eivät tipahda taivaalta. Yritysten kanssa on käytävä neuvotteluja, on kaavoitettava yritystontteja ja hankittava sitä varten maata. On rakennettava kaupunkitekniikkaa ja oltava hyvät kulkuyhteydet.

Tämä kaikki vaatii työpanosta, -aikaa ja siten myös rahaa. Tämä on vain yksi esimerkki kaupunkikehityksen palvelualueen leikkauksista, jotka joko pienentävät kaupungin tuloja tai vaarantavat niiden kasvun tulevaisuudessa. Tällöin säästöt jäävät tehottomiksi ja toimintakate ei menoleikkauksista huolimatta parane vaan voi jopa huonontua.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue rajattiin hallituskäsittelyssä lisäsopeutusten ulkopuolelle. Tästä rajauksesta huolimatta lisäleikkauksilla tulisi olemaan vaikutuksia myös lapsiin ja nuoriin esimerkiksi liikuntapaikkojen, kirjaston ja nuorisopalveluiden kautta. Mietimmekin, kuinka paljon esimerkiksi hyvinvoinnin palvelualueelta voidaan leikata, ennen kuin vaarannetaan kunnan tärkein tehtävä: hyvinvoinnin tuottaminen kuntalaisille.

Esitän, että päätösehdotuksen kohta 2. muutetaan muotoon: ”hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin”. Talousarvioon ja -suunnitelmaan tehdään muutoksen edellyttämät korjaukset virkatyönä.